top of page

ICT

 

Hoewel het gebruik van ICT in de meeste klassen reeds geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk, zijn wij er ons van bewust dat er nog veel efficiënter aan de eindetermen kan gewerkt worden.

 

Leerkrachten hebben ook nog nood aan ondersteuning op het vlak van ICT –  toepassingen, hebben tijd nodig om zich mee te begeven op het pad van de razendsnel veranderende multimediawereld.

 

Binnen onze schoolpopulatie tellen wij een aantal kinderen die uit kansarme milieus komen, alsook een aantal leerlingen die in het internaat verblijven.

 

Deze kinderen hebben minder tot geen toegang tot het gebruik van computermateriaal.

 

Binnen onze visie op gelijke onderwijskansen geven we kinderen de mogelijkheid om net die lacunes tijdens de schooluren op te vullen. Met andere woorden: bedreigingen worden tot kansen herschapen.

Computervaardige leerlingen delen hun know – how met klasgenootjes en krijgen de kans om samen met hun leerkracht, van elkaar en met elkaar te leren.

 

Het gebruik van de computer wordt op dit moment hoofdzakelijk geïntegreerd tijdens het hoeken – en contractwerk en is een uitstekend middel om geïndividualiseerde takenpakketten voor de leerlingen samen te stellen.

 

Op deze manier wordt het gebruik van de computer eveneens  een onderdeel van ons zorgbeleid en kunnen wij als het ware “ Haute Couture Zorg” aanbieden aan onze leerlingen, met andere woorden : we verstrekken onderwijs op maat van elk kind door het inzetten van moderne media.

 

Via Smartschool communiceren de schoolteamleden met elkaar en ontstaat er een elektronisch leerplatform via hetwelk de leerkrachten uit de eigen school en uit andere Brusselse scholen veel informatie met elkaar kunnen delen.

 

 

Bij het verder uitwerken van ons beleidsplan zullen ongetwijfeld nog meer kansen en mogelijkheden de kop op steken en het team zal deze dan stelselmatig implementeren in de klaspraktijk.

Toch zal erover gewaakt worden dat er op een veilige wijze met de computer omgegaan wordt in de klassen en dat enkel pedagogisch verantwoorde activiteiten, gekoppeld aan geconcretiseerde doelstellingen hun weg vinden naar    de individuele leerling.

Leerkrachten en leerlingen mogen niet het gevoel krijgen overstelpt te worden, te verdrinken in het aanbod maar moeten daarentegen ondervinden dat zij net door het gebruik van ICT binnen hun klas er zelf  figuurlijk “rijker” door worden.

 

Deze visie is niet ‘af ’ maar zal  groeien,  uitbreiden, samen met de  verdere professionalisering van de leerkrachten via verdere teamgerichte nascholingen en door het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en het omgaan met nieuwe media.

 

Hierbij houden we slechts één doel voor ogen: de leerling krijgt voldoende kansen om te ontdekken, te oefenen en te leren en bereikt aan het einde van de lagere school de eindtermen met behulp van ICT.

 

Terug naar "Visie en Troeven"

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page