top of page

Visie en beleid

Missie van de school 

Wij wensen op het einde van de basisschool jongeren af te leveren die :

 

  • over de vereiste bagage beschikken om veilig het secundair onderwijs aan te vatten

  • voorbereid zijn op een multiculturele samenleving waarbinnen zij hun plaats als mondige wereldburger kunnen verwerven

  • beschikken over een flinke dosis  zelfvertrouwen

  • hun eigen talenten kunnen benoemen en bereid zijn om deze verder te ontwikkelen

  • respectvol omgaan met de diversiteit binnen onze samenleving

  • in de toekomst mee gestalte geven aan de waarden uit het pedagogisch project van het GO!

Onze visie over onderwijs en opvoeding

Algemene schoolvisie   Wat willen we bereiken met jullie kinderen en hoe wensen we dit te aan te pakken.

Huiswerkbeleid   Werken doe je niet enkel op school. Wat zijn onze opvattingen en verwachtingen omtrent huiswerk.

Ouderparticipatie   Samen opvoeden en ondersteunen! Onze school hecht veel belang aan de samenwerking met ouders. 

Gezondheidsbeleid   Een gezonde geest in een gezond lichaam! Met deze slagzin in onze achterhoofd schenken we aandacht aan gezond leven.

ICT   ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Binnen onze school blijven we niet achter op vlak van ICT.

Talenbeleid   In onze samenleving is talen kennis geen troef meer, maar een must. Als school willen we kinderen hierop voorbereiden.

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page