top of page

De directeur wordt bijgestaan door de schoolraad om het beleid van de school vorm te geven. In de schoolraad worden ouders, het personeel en de socio-culturele sector vertegenwoordigd. De schoolraad komt 3 à 4 keer samen per schooljaar samen. De leden van de schoolraad hebben een mandaat van 4 jaar. De huidige schoolraad is gemandateerd tot en met 1 april 2025. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met de directeur over o.a. :

 1. De algemene organisatie van de school

 2. De organisatie van extra-muros activiteiten en GWP’s

 3. Het schoolbudget

 4. Het schoolwerkplan

 5. Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket

 6. De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten

 7. Welzijn en veiligheid op school

 8. Het schoolreglement

Samenstelling schoolraad

Voorzitter: Khadija Ahbayti ( atchoum1982@hotmail.com )

Secretaris:  

Vertegenwoordigers van de ouders

 • Khadija Ahbayti (mama van Ali - L1)

 • Malika Hamza (mama van Yacin - L5)

Vertegenwoordigers van de leerkrachten

 • Lieselot Beyens (leerkracht lagere school)

 • Cathy Desmet (leerkracht lagere school)

Vertegenwoordigers van de socio-culturele sector

 • Ingrid Yseboodt (vertegenwoordiger van de buurt)

 • Marjonela Berisha (beheerder internaat De Tuinen)

 

Alle verslagen zijn te raadplegen op Smartschool in de map 'Informatie school'

Terug naar "Ouderparticipatie"

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page