Inschrijven in onze school

 

 

Maak kennis met onze school

 

Gedurende de maand januari en februari kunnen jullie steeds, op afspraak, langskomen om onze school te leren kennen. Maak een afspraak door contact op te nemen met ons secretariaat.

 

Opgelet! 

 

Omwille van de strenge maatregelen gebonden aan de heersende COVID-pandemie, gebeuren de rondleidingen onder volgende voorwaarden:

 

  • Maximum aantal van 4 volwassen per rondleiding

  • Alle rondleidingen vinden plaats na de schooluren

Voorrangsperiode broers en zussen

 

Tussen 4/1/2021 en 15/1/2021 hebben broers en/of zussen van kinderen die reeds bij ons ingeschreven zijn voorrang. Deze voorrag geldt zolang er plaatsen zijn op school. Ouders kunnen de broers en/of zussen gedurende die periode aanmelden op onze school. 

 

Wat heeft u nodig om uw kind in te schrijven?

 

  • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van de mutualiteit

  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

  • Bewijs van werkadres van een ouder

 

 

Aanmelding via de website 'Inschrijven in Brussel'

 

Tussen 1/03/2021 en 26/03/2021 kunnen overige kinderen aangemeld worden op de website 'Inschrijven in Brussel'. Het moment van aanmelden is hier niet van belang. U kiest hierbij best voor verschillende scholen. Hoe meer keuzes u maakt, hoe meer kans u heeft om toegelaten te zijn in een school. 

 

Ook voor deze periode kan u van een voorrang genieten, namelijk een voorrang Nederlands of een voorrang als GOK-leerlingTen laatste 3 werkdagen nadat u uw kind hebt aangemeld, moet u de nodige documenten aan het LOP bezorgen. 

 

Voor de voorwaarden voorrang Nederlands klik hier

 

Voor de voorwaarden voorrang GOK klik hier

 

 

Informatiebrief of -mail omtrent inschrijving

 

Uiterlijk 30/4/21 ontvangt u u een e-mail of een brief met alle informatie omtrent de inschrijving van uw kind. Twee mogelijkheden kunnen zich hier voordoen:

 

  1. Uw kind is toegewezen. Ga naar de school en schrijf uw kind in. 

  2. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument af in de school. U wordt toegevoegd aan onze wachtlijst

 

De inschrijvingen binnen de school vinden plaats tussen 3/5/2021 en 26/5/2021 op onze school zelf. 

Wat heeft u nodig om uw kind in te schrijven?

 

  • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van de mutualiteit

  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

  • Bewijs van werkadres van een ouder

 

 

Vrije inschrijvingen

 

Vanaf 3/6/2021 zijn het vrije inschrijvingen en kan iedereen vrij inschrijven in scholen waar er nog plaatsen vrij zijn.

 

 

 

 

Uitgebreidere informatie kunnen jullie terugvinden op de website van 'Inschrijven in Brussel'

 

 

Bij vragen kan u steeds de school bereiken via e-mail of telefoon en bent u steeds welkom om langs te komen!

 

VGC_inschrijveninbrussel_tijdlijn_BO_hor

De Goudenregen

BASISSCHOOL