top of page

Huiswerkbeleid

We stappen af van het principe “blaadje geven”, huistaken moeten functioneler en sterk verminderen in volume.  We zijn namelijk van mening dat kinderen na schooltijd nood hebben aan ontspanning: ze moeten kunnen spelen, sporten, bewegen, rust nemen, ...

Maar, in de huidige maatschappij en voor het behalen van de eindtermen kan het niet anders dan dat er thuis af en toe ook nog een aantal zaken verder opgepakt worden. Vooral voor het behalen van een aantal eindtermen rond ‘leren leren’ alsook het automatiseren van leerstof is het noodzakelijk soms huiswerk te voorzien.

Huiswerk roept meestal heftige reacties op. Er zijn voor- en tegenstanders. Voor kinderen is het meestal niet hun favoriete bezigheid. Vele van onze leerlingen doen tal van naschoolse activiteiten waardoor huiswerk vaak een last is en niet de maximale kansen biedt die wij als school zouden willen. Daarnaast hebben vele ouders het gevoel dat ze hun kinderen niet kunnen helpen omwille van taal, gebrek aan tijd...

Huiswerk is in die situatie niet meer vanzelfsprekend. Ouders vragen: ‘Wie helpt mijn kind, want ik kan het niet?' Er wordt dan vaak hulp van externen ingeroepen, bijlessen georganiseerd…

De 3 pijlers in ons huiswerkbeleid

 

Onze school richt zich op de 3 pijlers voor de naschoolse periode en huiswerk

Pijler 1: Oefengroepen

 

Bepaalde leerstof dient zeer intensief te worden ingeoefend omdat het parate kennis dient te zijn. Het automatiseren van leerstof is nodig om nieuwe en moeilijkere leerstof in de toekomst aan te kunnen. We denken hierbij aan getalbeelden, splitsingen, maaltafels, letters, …

 

Vlot lezen is essentieel puzzelstuk om een schoolcarrière succesvol te laten verlopen. Bij heel wat kinderen op onze school loopt het leesproces moeizamer omdat de moedertaal van deze kinderen niet het Nederlands is.

Als school wensen we dan ook hieraan extra aandacht te besteden.

Twee maal per week wordt er voor de kinderen van de 1stre graad oefengroepen georganiseerd om hieraan te werken. Deelname aan de oefengroepen gebeurd op vrijwillige basis.

Pijler 2: Werk- en studeerruimte

 

Kinderen moeten voorbereid zijn voor de praktijkshock van het middelbaar onderwijs. Aandacht hebben voor het plannen van taken, zelfstandig leren, … is dan ook van essentieel belang binnen ons onderwijs.

Om aan deze eindtermen Leren Leren te kunnen werken werd er beslist 2 ruimtes vrij te maken waar de leerlingen van de 2de en 3de graad op zelfstandige basis huiswerk kunnen maken en lessen kunnen leren.

Pijler 3: Sport en spel

 

Kinderen zitten de hele dag in de klas. Dit vergt enorm veel energie en ze hebben dan ook nood aan ontspanning onder vorm van spelen, sporten, bewegen, …

Door een aangename speelomgeving en aantrekkelijk spelmateriaal voorziet de school een basisaanbod aan spelmogelijkheden voor de kinderen.

Wat zijn onze concrete afspraken omtrent huiswerk?

 

1e graad:

 1. Nadruk ligt op automatiseren van woordjes lezen (aanvankelijk lezen), splitsingen, getalbeelden en tafels -> hiervoor zullen er stelselmatig spelletjes ontworpen worden die mee naar huis kunnen. Er gaan dus enkel oefeningen mee naar huis mbt automatisatieoefeningen

 2. Lessen leren komt niet meer voor in de 1e graad (we toetsen parate kennis)

 3. Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: Bingel. Hier kan naar hartenlust geoefend worden.  

 

2e graad:

 1. Nadruk op functionele taken

 2. Voorbereiding voor toets, dictee kan meegegeven worden -> max. 2 taken gaan mee naar huis met een voorbereidingstijd van minimaal 1 week

 3. Aansporen om te lezen, lezen blijft belangrijk

 4. Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: Bingel. Hier kan naar hartenlust geoefend worden.

 

3e graad:

 1. Nadruk op functionele taken, het leren plannen krijgt veel aandacht

 2. Voorbereiding voor toets, dictee kan meegegeven worden  -> 3 tot max. 5 taken gaan mee naar huis met een voorbereidingstijd van minimaal 1 week

 3. Aansporen om te lezen, lezen blijft belangrijk

 4. Elektronisch platform gekoppeld aan onze leermethoden: bingel. Hier kan naar hartenlust geoefend worden.

Terug naar "Visie en Troeven"

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page