top of page
Picture1.png

Onze school bekommert zich om de mobiliteitsproblematiek rond de school, problematiek die een effect heeft op de veiligheid van onze kinderen en het welbevinden van onze buurtbewoners. Als volwaardig lid van deze buurt wenst onze school zijn steentje bij te dragen tot de leefbaarheid ervan.

 

Onze werkgroep mobiliteit bestudeerde de problematiek en ontwikkelde een voorstel die tegemoet kan komen aan de problemen die we ervaren. 

 

Een aanvraag wordt ingediend bij de schepen van mobiliteit van Ganshoren voor het aanpassen van de rijrichting in de Frans Vervaeckstraat (en aanpalende straten) aan onze school.

 

In bijlage kan u het dossier terugvinden waarin zowel de huidige situatie van onze school, het uitgewerkte voorstel, alsook de steunbetuigeningen van zowel de ouders van onze school, onze medewerker van de gemeente en het Internaat De Tuinen zijn opgenomen.

Dossier schoolstraat.jpg

Klik op de afbeelding om dossier te openen

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page